KORPORACJA AKADEMICKA


HERMESIAHymn K!Hermesia

motto: Viribus unitis

Naprzód społem – zwartym kołem –
ku wyżynom pójdźmy w czas,
zawsze zgodni i pogodni –
tak Hermesia uczy nas!
Poprzez boje trudy, znoje
niech ożywia serca krew
: zapał męski, duch zwycięski –
to Hermesii naszej zew! : bis

Hej koledzy! Więcej wiedzy,
jej tajemnych szczęścia bram,
Dać z miłości do ludzkości,
Alma Mater każe nam!
Z bronią w ręku i bez lęku
za Ojczyzny przyszły los
: polec z wiarą i ofiarą –
wciąż Hermesii słyszym głos! : bis

Naprzód społem – zwartym kołem –
idź Hermesio, a my wraz
hen – na szczyty po zaszczyty
pójdziem z Tobą póki czas!
Łącz wspólnemi nas siłami,
Wzmacniaj hart i myśl i słuch,
: aby wielu wieść do celu,
bo w tem Twój zwycięski duch! : bis

Muzykę do Hymnu skomponował znany kompozyto,r Filister K! Surma, Prof. Feliks Nowowiejski. Ponieważ zapis oryginalnej muzyki się nie zachował, nową skomponował młody poznański kompozytor Piotr Orliński.
Słowa Com! Leon Mikołajczak K! Hermesia.