KORPORACJA AKADEMICKA


HERMESIAKomersz XC-lecia K! Hermesia

20.12.2016

Dnia 19 listopada 2016 roku, w przeddzień dziennej rocznicy powstania naszego stowarzyszenia, odbył się Komersz XC-lecia Korporacji Akademickiej Hermesia.

Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą w poznańskiej katedrze, w intencji naszej korporacji. Liturgia zbiegła się z Intronizacją Chrystusa Króla Polski, co przypomniało nam o wartościach, którym hołdujemy. Następnie, w istnie burszowskim stylu przystąpiliśmy do świętowania okrągłej rocznicy. Swoją obecnością zaszczycili nas Filistrzy Honorowi naszej Korporacji: gen. Jan Podhorski oraz Pan Zbigniew Tuszewski.

Na wydarzeniu pojawiły się delegacje Korporacji z całej Polski: kartelowej K! Sarmatia, a ponadto K!K! ZAG Wisła, Aquilonia, Chrobria, Kujawja, Astrea Lublinensis i Acropolia Cracoviensis. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie oraz przednią zabawę, trwającą do wczesnych godzin rannych.

Podczas komerszu do grona Filistrów dołączył Com! Łukasz Borowiak. Fil! Łukaszowi Borowiakowi serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w życie i działalność Korporacji. Jednocześnie ława rycerska wzbogaciła się o nowych Comiltonów – Adriana Dębickiego oraz Dawida Reszelewskiego. Przez swoją kandydaturę wykazali iż są godni barw rycerskich. Życząc sukcesów, wierzymy iż nie ustaną w pracy na rzecz dobra Korporacji i Polski. [AD]


“[…] przybywający młody fuksie witaj!”

20.12.2016

Dnia 18 listopada 2016 roku wraz z gośćmi z Korporacji Akademickiej Sarmatia, podczas fidułki byliśmy świadkami przyjęcia naszego kandydata – Jakuba Brożka – do ławy fuksowskiej. Po złożeniu przysięgi fuks sprawnie spełnił eksa. Przez fidułkę towarzyszył mu istnie burszowski duch, co zwiastuje dobrze zapowiadającą się kandydaturę do ławy rycerskiej. Fuksowi Jakubowi Brożkowi życzymy powodzenia w pracach przygotowujących go do otrzymania barw rycerskich. Wierzymy, że okaże się godny ich noszenia. [AD]


Wykład dra Eryka Łona

20.12.2016

7 listopada 2016 członkowie K! Hermesia uczestniczyli w wykładzie dra Eryka Łona poświęconym tematyce patriotyzmu gospodarczego. Prelekcja odbyła się na naszej Alma Matris – Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykład był bardzo interesujący, a zaraz po nim wywiązała się dyskusja na temat poruszanego zagadnienia. Panu Doktorowi dziękujemy za zaproszenie i życzymy wytrwałości w promowaniu polskiej racji w ekonomii. [MG]


Dzień Wszystkich Świętych

20.12.2016

W sobotę poprzedzającą Dzień Wszystkich Świętych, 29.10.2016, Hermici wybrali się na poznańskie nekropolie, aby zapalić znicze na grobach przedwojennych członków K! Hermesia. Niechaj spoczywają w pokoju. [MG]


Vivat Academia, vivant Professores!

20.12.2016

12.10.2016 r. delagacja K! Hermesia miała zaszczyt uczestniczyć w Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Nasz poczet sztandarowy był obecny na uroczystej inauguracji roku akademickiego, będącej jednocześnie zwieńczeniem obchodów dziewięćdziesięciolecia Uniwersytetu Ekonomicznego. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni przez władze uczelni na tą uroczystość, podczas której zostały przekazane insygnia władzy nowemu Rektorowi profesorowi Maciejowi Żukowskiemu.

Jako Korporacja Akademicka Hermesia serdecznie gratulujemy Jego Magnificencji nominacji i życzymy raz jeszcze samych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju naszej Alma Mater.

Wierzymy, że nasza współpraca na niwie akademickiej będzie służyć rozwojowi Ojczyzny i Poznania. Wszystkim profesorom, doktorom i pracownikom uczelni życzymy wszystkiego najlepszego, a nowym studentom powodzenia na egzaminach, jednocześnie zachęcając do udzielania się w organizacjach studenckich.

Wydarzenie to przypomina również Hermitom o zbliżającej się rocznicy XC-lecia Korporacji Akademickiej Hermesia.