Program stypendialny im. Stanisława Pernaczyńskiego. Edycja III – rok 2024

O programie stypendialnym

Od kilku lat, w każdym roku akademickim, w ramach  Programu Stypendialnego im. Stanisława Pernaczyńskiego Korporacja Akademicka Hermesia przyznaje 5 stypendiów o wartości 2500 PLN każde. Celem stypendium jest promowanie tradycyjnego etosu akademickiego oraz szermierki akademickiej wśród studentów poznańskich uczelni wyższych oraz umożliwienie poznania funkcjonowania Hermesii.

Laureaci Stypendium mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechmistrzy naszej Korporacji. Jest to jedyna okazja, aby nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym stylu szermierki pojedynkowej.

Przedmiotem Stypendium jest dwumiesięczne zajęcia praktyczne, opieka fechtmistrzów, treningi umożliwiające opanowanie podstaw szermierki akademickiej oraz bezpłatny dostęp do profesjonalnego sprzętu i szermierczej odzieży ochronnej. Poza zajęciami praktycznymi laureaci Stypendium uczestniczą w szeregu zajęć teoretycznych dotyczących szermierki akademickiej.

Aby lepiej poznać i zrozumieć istotę oraz wyjątkowy charakter tej tradycyjnej dyscypliny akademickiej, stypendyści uczestniczą w wybranych wewnętrznych spotkaniach naszego stowarzyszenia, nie związanych z szermierką (wykładach, debatach, wycieczkach, spotkaniach towarzyskich etc.).  Udział w tych spotkaniach to również unikalna okazja, by poznać korporację akademicką, nie będąc jej członkiem. Plan spotkań zostanie przedstawiony kandydatom podczas rozmowy z Komisją Stypendialną Korporacji.

Rekrutacja do III edycji Stypendium im. fil! Stanisława Pernaczyńskiego trwa do 1.03.2024r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

•             Być studentem jednej z poznańskich wyższych uczelni (nie jest wymagana żadna wcześniejsza praktyka szermiercza),

•             Przesłać zgłoszenie – podanie motywujące prośbę o przyznanie Stypendium wraz z krótkim życiorysem (mile widziane są informacje o zainteresowaniach, dokonaniach, działalności społecznej itd.)

•             Odbyć rozmowę z Komisją Stypendialną Korporacji, która decyduje o przyznaniu Stypendium.

UWAGA! W podaniu należy zamieścić swoje dane kontaktowe : adres e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby programu stypendialnego.

Wszelkie pytania dotyczące Stypendium prosimy kierować na adres e-mail: stypendium@hermesia.pl

Close Menu