Do Hermesii mogą należeć studenci wszystkich kierunków oraz lat studiów poznańskich uczelni wyższych.

Do Hermesiii nie można się jednak tak po prostu zapisać. Aby zostać pełnoprawnym członkiem, należy spełnić szereg warunków.

Zwykle zaczyna się przygodę z korporacją od bycia gościem na kwaterze. Gość przygląda się Hermesii i ma szansę poznać się z Hermitami. Jeśli obie strony uznają, że do siebie pasują, dotychczasowy gość może złożyć podanie o przyjęcie do Korporacji na okres kandydacki. Korporacja przyznaje też co roku stypendia w ramach prowadzonego programu stypendialnego. Stypendyści mają okazję zapoznać się z życiem korporacji. Jest to również dobry sposób aby lepiej zrozumieć czym jest Hermesia i w sposób bardziej świadomy podjąć decyzję o przystąpieniu do korporacji.

Spotkania kandydatów, zwane cetusami, odbywają się raz w tygodniu. Podczas cetusów kandydaci wdrażani są w zawiły i hermetyczny świat korporacyjnych tradycji, zwyczajów, poznają starszych kolegów. Podczas łączone mogą być również z zajęciami szermierki akademickiej. . Po kilku miesiącach kandydat możne wyrazić chęć przystąpienia do egzaminu oraz wygłosić referat na wybrany przez siebie temat.

Na egzaminie wymagana jest m.in. znajomość historii i konstytucji Polski, znajomość historii i zwyczajów korporacyjnych. Zaliczenie egzaminu, a następnie pozytywna decyzja konwenu ukoronowana zostaje dopuszczeniem do członkostwa w Konwencie. Po złożeniu przyrzeczenia zostaje się pełnoprawnym członkiem korporacji, uprawnionym do noszenia barw i udziału we wspólnym decydowaniu o działalności korporacji.

Jak widać pełnoprawnym Hermitą nie zostaje się od razu. Hermesia jest czymś więcej niż zwykłą organizacją studencką. Jesteśmy grupą przyjaciół, która jednoczy swoje wysiłki w przestrzeganiu wspólnych wartości w życiu i pracy dla wspólnego dobra. Ta jedyna w swoim rodzaju mieszanka doświadczeń i osobowości powoduje, że członkowie co dzień natrafiają na niepowtarzalne bogactwo, z którym na uczelniach, ani w innych przypadkach nigdy by się nie spotkali.

Dlaczego warto?

Korporacja organizuje dla swych członków możliwości rozwoju w wielu obszarach. W szczególności nacisk kładziemy na:

Rozwój osobisty

 • Wykłady i warsztaty ukierunkowane na rozwój kompetencji przywódczych
 • Udział w projektach i zarządzaniu stowarzyszeniem zgodnie z najlepszymi profesjonalnymi praktykami i prawie 100 – letnią tradycją
 • Budowanie relacji towarzyskich i zawodowych w oparciu o sieć kontaktów w Polsce i Europie
 • Tradycyjna szermierka akademicka będąca ogólnorozwojowym sportem ale także szkołą silnego charakteru

Nauka

 • Spotkania, wykłady i debaty z ekspertami ze świata nauki, kultury, polityki, mediów i biznesu
 • Prezentacje, dyskusje i referaty dotyczące pasji i zainteresowań członków
 • Wyjazdy krajowe i zagraniczne – w tym kontakty z korporacjami w Europie
 • Organizacja wystaw i wydarzeń kulturalnych

Przyjaźń

 • Wspólne imprezy, knajpy piwne, bale, wycieczki
 • Dożywotnia formuła stowarzyszenia studentów i absolwentów wyższych uczelni gwarantuje rozwój międzypokoleniowych relacji towarzyskich i zawodowych
 • W swoim postępowaniu kierujemy się kodeksem honorowym co zapewnia wzajemnymy relacjom najwyższy standard i jest gwarancją zaufania i dobrej atmosfery
Close Menu