Naszą misją jest kształtowanie silnych osobowości i prawych charakterów młodzieży akademickiej. Dążąc do wszechstronnego rozwoju działamy na gruncie dożywotniej, międzypokoleniowej przyjaźni, patriotyzmu, wartości chrześcijańskich oraz tradycyjnej wielkopolskiej gospodarności.

Hermita to człowiek odważny, uczciwy, zaradny, o wysokiej kulturze osobistej, ukształtowany w umiłowaniu piękna i tradycji.

Idea pracy Korporacji Hermesia opiera się na pięciu filarach, którymi są: przyjaźń, honor, patriotyzm, odwaga i gospodarność.

Przyjaźń jest istotą ruchu korporacyjnego. Obserwowany obecnie upadek tradycyjnego modelu uczeń-mistrz w relacjach pomiędzy studentami i wykładowcami, tempo w jakim żyjemy czy społeczna atomizacja nie sprzyjają nawiązywaniu tradycyjnych przyjaźni w życiu uczelnianym, co później przekłada się również na bylejakość życia społecznego czy zawodowego. Wielopokoleniowy charakter naszego stowarzyszenia, regularne spotkania o charakterze naukowym i towarzyskim powodują, że Hermitów łączą nie tylko więzy koleżeństwa, ale prawdziwej, bezinteresownej i dozgonnej przyjaźni.

Honor jest wartością, która odróżnia korporacje akademickie od większości innych stowarzyszeń. Odwaga w głoszeniu zaszczepionych zasad, silne poczucie własnej wartości, lojalność wobec kolegów i poważne traktowanie zobowiązań są gwarancją najwyższych standardów, które prezentują Hermici w życiu prywatnym i zawodowym.

Patriotyzm rozumiemy jako pracę dla wspólnego dobra, umiłowanie polskich tradycji i troskę o przyszłość państwa i narodu.

Dewiza Hermesii: „Viribus Unitis – Do potęgi gospodarczej Polski!” odwołuje się do ducha wielkopolskiej przedsiębiorczości i tradycji solidarnej pracy u podstaw dla dobra wspólnego. Hermesia stawia sobie za zadanie przygotowanie obywateli zaradnych, świadomych jak najlepiej wykształconych i pragnących służyć Polsce i Polakom. Dlatego niezwykle istotnym elementem naszego etosu jest praca nad sobą, swoim charakterem, intelektem i tężyzną fizyczną oraz synergia wynikająca z pracy zespołowej.

Close Menu