Komersz XCVI-lecia Korporacji Akademickiej Chrobria

Za nami Komersz  naszej korporacyjnej Matki, który miał miejsce 26.03.2017r.

Po Mszy Św. sprawowanej przez Fil! ks. prł. Romana Kneblewskiego udaliśmy się do poznańskiej Izby Rzemieślniczej, gdzie odbyła się uroczystość. Wraz z  K!K! Sarmatia, Chrobria, Respublika, Baltia, Astrea Lubliniensis oraz Akropolia Cracoviensis a także Wilderami i pozostałymi gośćmi przystąpiliśmy do obchodów roczni, będąc świadkami ślubowania nowych filistrów i rycerzy.
Byliśmy również świadkami obrzędu sztychowania, podczas którego na rapiery nabite zostały dekle min. prezesów obu Korporacji- Com! Patryka Ejchsztata oraz Chrobrii- Com! Tomasza Bobrowskiego.
Dziękujemy organizatorom za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości, którą długo będziemy wspominać.

Korporacja Akademicka Chrobria – Vivat! Crescat! Floerat in aeternum!

Close Menu