IX Komersz Reaktywacyjny Korporacji Akademickiej Hermesia

Pierwszego kwietnia 2017 roku odbył się komersz z okazji IX rocznicy reaktywacji naszej Korporacji.
W związku z trwającym Wielkim Postem, po uzyskaniu dyspensy, wraz z K!K! Sarmatia, Chrobria i Astrea Lublinensis przystąpiliśmy do uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili nas również nasi drodzy Filistrzy Honorowi – gen. Jan Podhorski oraz Zbigniew Tuszewski.  Doborowe towarzystwo wspaniałych gości wspomogło zabawę w burszowskim duchu.
Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w sztafecie piwnej utraciliśmy puchar kartelu, ale związku z wypadającym w ten dzień Prima-Aprilis powyższy incydent zaliczamy do żartu.
Z powagą zobowiązujemy się sprostować go w kolejnej sztafecie, odzyskując tym samym trofeum!

Close Menu