1. Bądź dżentelmenem
 2. Pamiętaj, że Korporacja powierzyła Ci swój honor.
 3. Bądź koleżeński, uczynny i szczery, podziel się z innymi tem, co masz w sobie najlepszego.
 4. Bądź zawsze sobą; to ci da siłę moralną, uczyni wyższym i szlachetniejszym od innych ludzi.
 5. Miej zaufanie do tych, którzy okazali Ci ze swej strony najwyższe zaufanie, przyjmując Cię do Korporacji. Staraj się zżyć z kolegami, którym przyrzekłeś przyjaźń na całe życie.
 6. Jeżeli chcesz być szanowany i lubiany przez kolegów, daj im dowody, że gotów jesteś wiele dla nich poświęcić.
 7. Szanuj prawo większości, urządzenia, zwyczaje i tradycję korporacyjną.
 8. Spełniaj ściśle najdrobniejsze zobowiązania, bądź punktualny.
 9. Przez przyjmowanie jak najszerszego udziału w życiu Korporacji, ucz się zasad demokracji i życia zbiorowego.
 10. Zachowuj we wszystkim miarę; nie pozwól unosić się ambicji lub zniechęceniu i lenistwu. Bądź usłużny, ale nie daj się poniżać.
 11. Pamiętaj zawsze, że tylko od Ciebie i od Twego zachowania się i zrozumienia idei korporacyjnej, zżycia się z kolegami, ścisłego spełniania nałożonych na Ciebie obowiązków, zależy czas Twego kandydowania.
 12. Bądź przekonany, że każdy Twój czyn, dobry czy zły, jest zauważony i odpowiednio oceniony.
 13. Naprzód patrz i ucz się, później będziesz budował i rządził.
Close Menu